Bezpečnost práce a požární ochrana je velmi důležitá

V rámci prevence rizik při práci zákoník práce stanovuje, že zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a samozřejmě zajistit opatření k odstranění těchto rizik. Ze zákoníku práce tedy vyplývá, že je třeba rizika minimalizovat či je odstraňovat a zabraňovat jim či předcházet. No a právě tímto se zabývá problematika BOZP a PO, se kterou Vám může pomoci naše společnost, která se zabývá veškerými problémy a starostmi s bezpečností a ochranou při práci a samozřejmě požární ochranou a to ve všech možných oborech, ke kterým patří i zdravotnictví či školství nebo státní správa a pomůžeme veškerým podnikatelům a firmám jak malým tak velkým.

Nepodceňujte ochranu při práci

Nenabízíme Vám pouze školení pro Vás a Vaše zaměstnance, ale také pomoc při řešení již vzniklého pracovního úrazu či nemoci z povolání. Vypracujeme pro Vaši společnost evakuační plán, požární a poplachové směrnice, pomůžeme s vyhledáváním možných rizik a samozřejmě Vám zajistíme také naši osobní účast při kontrolách, které často potkávají veškeré firmy i podnikatele v jakýchkoliv oborech. Dále můžeme zajistit revizi elektrických spotřebičů a zařízení ve Vaší společnosti a také revizi hasicích přístrojů či třeba nouzového osvětlení a tak dále. Neváhejte a kontaktujte naši společnost, která Vám pomůže sejmout alespoň trochu starostí z Vašich vytížených beder.