Rodina a její výchova

.

Není jednoduché vychovávat dítě. Každý je jiné a každé také jinak zlobí, nebo je hodné, ale každé je zkrátka své. Dělá jenom to, k čemu je vedeno, nebo jenom to, co cítí, protože když se narodíme, tak ještě nemůžeme říci, co nás trápí, to můžeme až později, až známe patřičná slova a věty a víme, co nás bolí, nebo jaké starosti nás tíží, ale to už se týká spíše dospělosti a plnoletosti. Když jsme děti, tak jsme vychováváni a vedeni k jistým morálním hodnotám, které si osvojíme a přivlastníme. Proto je velice důležité, jak se dítě v jistém malém věku vyvíjí. Dětství je celkově důležité a nemělo by se nic zanedbat nebo podcenit, protože každé dítě potřebuje velkou péči, ale také lásku a porozumění, se kterým se o něj budete starat.

Základy víry

Tyto základy jsou samozřejmě dány tím, kdo jsme a v co vlastně věříme. Učíme se tomu právě již v raném věku. V každé zemi to může být jiné, avšak Evropa jako celek je spíše navyklá na jiné učení, než je tomu v indických zemích či čínských. Proto věříme něčemu jinému. Kálí http://bohynekali.cz/ je obrazem například hinduistického náboženství. Všechno řídí a tak je zde velkou ikonou, jakým jsou i jiné postavy v jiných náboženstvích. 

.
Rodina a její výchova
Ohodnoťte příspěvek
.